Årets observasjon

 

På årsmøtet 2000 ble det vedtatt at man på hvert år skal stemme over "årets observasjon" i foreningens nedslagsfelt for det året som har gått. Dette er ment som en spennende inspirator vi kan ha glede av hvert år framover. En del observasjoner fra det siste året plukkes ut etter følgende kriterier:

 • Nye arter
 • Svært sjeldne arter
 • Spesielle observasjoner (inklusive vanlige arter).
 
2023 Steppehauk, observert forbipasserende i gode observasjonsforhold den 30. august på Hendset av Kurt Arne Hendseth. Dette er den andre kjente observasjonen av arten i Heim kommune.
Steppehauk, fotografert av Jan Ove Bratset ved en annen anledning.
 
 
2022 Hærfugl. Ett individ holdt til ved Haugøyan ei ukes tid i september. Les mer her.
 
2021 Myrhauk som gjorde skinnangrep mot hunden til Inger og Terje Rimol. Dette er første kjente obsrvasjon av arten i gamle Hemne kommune. Les mer her.
 

2020 Svartstrupe,  en obseravsjon på Volden på Ytre Snillfjord 9, april og en observasjon i Likroken ved Rovatnet 16. april. Begge disse observasjonene ble dokumentert med foto av Jan Ove Bratset. Denne arten har tidliugere ikke blitt registrert i "vårt" område. Les mer her.

2019   Ringgås, Taftøybukta, Jan Ove Bratset og Hans Claes. 24 fugler på trekk sørover slo seg ned på sjøen for en rast 16. september. Dette er den andre observsjonen av arten i Hemne.

Ringgås.   Foto: Jan Ove Bratset.

 

2018   Silkehegre, Taftøyan, Jan Ove Bratset. Les litt om observasjonen nederst i denne artikkelen.

2017   Brunhodespurv, Taftøyan, A.G. Nesje Glørstad. Det står litt om den nederst i artikkelen fra årsmøtet 2018

2016   Hvitvingesvartterne, Likroken, Jan Ove Bratset, Tommy Tølche m.fl; se artikkel

2015   Egretthegre, Likroken, Jan Ove Bratset; se artikkel

2014   Busksanger, Grøtan, Jan Ove Bratset; se artikkel

2013   Sivhøne, Likroken, Jan Ove Bratset; se artikkel

2012   Et enstemmig årsmøte valgte Andor Heim sin observasjon av en Svarthalespove av den islandske underarten islandica på Grøtneset 13. mai til årets observasjon 2012. Arten er ikke tidligere registrert i Hemne.

Svarthalespove

 

2011   Valget falt på Steinar Væges funn av Hærfugl ved Stølan 12. april. Dette er den femte kjente observasjonen av arten i Hemne siden 80-tallet, og den første siden 2001.

2010   Det ble valgt to jevnbyrdige observasjoner i år:

 • En syngende nattergal ble hørt i Steinvika 16. juni.
 • En gresshoppesanger ved Svanem som sang hele sommeren fra 25. mai.

 

2009   Etter nøye gjennomgang av kandidatene ble det enstemmig vedtatt å åre en syngende myrsanger hann ved Husvikstranda, Mistfjorden 21. juni til årets observasjon i år. Funnet ble gjort av Hans Einar Ring, Anne Kolstad og Einar Gimnes og meldt inn på artsobservasjoner.no

2008   I år falt valget på 2 observasjoner av fiskeørn. Ett individ med fisk i klørne ble sett av Eivind Hellandsjø ved nesvatnet 11. juni, og ett fløy oppover langs elva ved Aunhaugen 27. august.

2007   Årsmøtet valgte tre observasjoner i prioritert rekkefølge:

 • 1 hvithodespurv som holdt til på Hellandsjøen 8.-10. april (Knut Hellandsjø m.fl.). Den aller største bomba i Hemne i 2007 trakk ornitologer fra nær og fjern et par hektiske vårdager på Hellandsjøen. En antydning til gultone i håndsvingfjærene har skapt debatt om dette er en "ren" hvithodespurv, eller om den er en hybrid med gulspurv blant anene på slektstreet. Denne observasjonen ble senere bestemt til en krysning av hvithodespurv og gulspurv av NSKF (Norsk SkjeldenhetsKomite for Fugl).
 • 1 par kjøttmeis som mater stærunger. Atle Nilsen på Lankan hadde sommeren 2007 en stærkasse med to unger i, hvor et kjøttmeispar sto for matingen av stærungene. Det er meget sjelden at fugler av en art tar på seg oppgaven å være fosterforeldre av en annen art. Knut Totland dro ut for å se på fenomenet. Begge fosterforeldrene matet ungene, med en frekvens på ca. 5 minutter mellom besøkene ved kassen (mellom 17:00 og 17:30). Etter at ungene var utfløyet, ble det funnet rester av både stær- og kjøttmeisegg i kassen. Det er mest trolig at kjøttmeisene har overtatt kassen etter at et stærpar har avbrutt hekkingen, og dermed fortsatt å ruge på eggene.
 • 1 ismåke ble observert flere ganger i løpet av ei ukes tid, mellom Storoddan og Fuglan i Hemnefjorden. Meldinga kom 1. februar 2007. Fuglen var meget tillitsfull (Edgar og Paul Lernes). Ismåke har etter sigende ikke blitt observert i Hemne siden 1950-tallet. Norsk VinterfuglAtlas beskriver tre kjente vinterfunn totalt i Norge i perioden 1994/95-2002/03.
 
2006   Årsmøtet valgte to observasjoner:
 • Ett par Knekkand ble sett i Likroken 28. mai og 10. juni (Knut Totland). Hekking er ikke kjent, men heller ikke usannsynlig. Arten er tidligere ikke observert i Hemne.
 • For andre vinter på rad har en avvikende rødvingetrost-lignende fugl overvintret i Haugen. Det er Steinar Væge som har hatt fuglen på besøk på fuglebrettet, og han beskriver fuglen som større enn "vanlig" rødvingetrost, og med en lengre stjert. Andre kjennetegn som skiller dette individet fra den vanlige rødvingetrostdrakta er mørk undergump, jevnt mørk rygg og vinger og mørkere buk og bryst. Spørsmålet har derfor reist seg om dette kan være en hybrid mellom rødvingetrost og svarttrost, eller om det kan være den islandske underarten "coburni".

 

2005   Årsmøtet valgte to observasjoner:
 • Skadet Vandrefalk. Observatører: Johan Aune med familie. En av de store sakene i 2005 var funnet av en vandrefalk med brukket vinge i Hemne 12/6. På grunn av de omfattende skadene ble det av hensyn til fuglen foretatt avlivning ved veterinær. Vandrefalken er på full fart tilbake i norsk natur, og det ble konstatert hekking ved to lokaliteter i Hemne og en lokalitet i Snillfjord i 2005. Den vingeskadde falken tilhørte en ukjent lokalitet.
 • Spurveugle på Berg. (Arne Rødsjø). Vår minste ugle er spurveugla. 1 ind. fotografert på foringsplass på Berg 30/11. Spurveugle er en sjelden gjest i Hemne, men observasjoner de to siste åra kan tyde på at den er i ferd med å etablere seg.

Vandrefalk

 

2004   Årsmøtet valgte tre observasjoner i prioritert rekkefølge:

 • Mandarinand er aldri sett i Hemne, men et fåtall enkeltindivider har overvintret i Midt-Norge det siste 10-året. 1 hann låg i Børsa noen år, og det samme i Straumen på Inderøya. Første obs i Hemne var 1 hann på Rovatnet ved Bjerkan 30.okt (Johan Arnt Lian).
 • Nøttekråke ble observert 8.aug ved Hemnehallen (KTo) og 17.aug i Kjønsvika (Arnfinn Kjønsvik). I Kjønsvika ribbet den noen cembrafuruer for frø, og holdt på i ca 5 dager. Dette er trolig samme kråke.
 • Jerpe er lenge i mellom blir observert. 1 hann i Sengsdalen 29.mai (Atle Karlstrøm).

 

2003   Årsmøtet så ingen grunn til å skille disse observasjonene, og godkjente alle tre som "Årets observasjon 2003":

 • 1 lappfiskand, hann, på Rovatnet ved Hunnes (GBa).
 • fiskeørn på Nessvatnet 27.april (RHa). Ørna var lett å se da den satt helt rolig. Viltkartet i Hemne fra 1996 kan kun melde om en tidligere observasjon av arten fra 1995.
 • Ringgås blir sjelden observert i Hemne. 1 ind ble i år sett på Holmen i Kjønsvika 12.okt (AKj). Dette er en art som hekker på Svalbard, og kan eventuelt observeres på trekket. Men den stopper fåtallig i Midt-Norge.

 

2002   Dvergdykker kan sees fra tid til annen om vinteren i Hemne, men bare Vessøra som lokalitet. I 2002 ble 1 ind sett på Vessøra 1.og 17. mars (Einar Lernes), og 24. mars (Atle Karlstrøm). Årsmøtet godkjente Dvergdykker som "Årets observasjon 2002".

2001   Årsmøtet godkjente myrsanger som "Årets observasjon 2001". Atle Karlstrøm fant 1 syngende myrsanger natt til 30. juni i Gjengstøa. Myrsanger har aldri vært registrert i Hemne, og det er bare 6 kjente observasjoner i Midt-Norge fra før.

2000   Årsmøtet valgte Arnfinn Kjønsviks funn av snøugle på Ruten som "årets observasjon" Det er første gang snøugle er observert i Hemne.