Årets observasjon 2013

28.02.2014 14:17

På hvert årsmøte stemmer vi frem årets observasjon for det tilbakelagte året. 

Dette kan være observasjoner av sjeldne fugler, eller andre spesielle observasjoner. Årsmøtet valgte Jan Ove Bratset sin observasjon av en ung sivhøne i Likroken 18.10.2013 til Årets observasjon 2013. Dette er første dokumenterte funn av arten i Hemne. Det offisielle antallet arter observert i Hemne er nå 212 stk.

Foto: Jan Ove Bratset.