Årets observasjon 2014

09.03.2015 22:14

NOF Hemne lokallag kårer ved hvert årsmøte «Årets observasjon» for året som har gått. Fjoråret

bød på flere funn av sjeldenheter i Hemne. Blant disse ble en syngende busksanger ved Grøtan valgt

til Årets observasjon 2014 av et enstemmig årsmøte. Fuglen ble først sett av Jan Ove Bratset, og

holdt til i området fra 25. til 30. juni.

Foto: Jan Ove Bratset

Busksangeren er nattaktiv, og er en art i kjerrsangerfamilien. Den kjennetegnes først og fremst på

sangen, som er veldig variert. Funnet er ett av totalt kun et titalls godkjente funn av arten i Sør-
Trøndelag, og ble dokumentert både med foto og lydopptak.

Det ble dessuten registrert fire nye fuglearter for Hemne i 2014. Dette var trekkobservasjoner av

hvitkinngås, grålire, sotsnipe og stillits, som bringer det totale antallet arter observert i Hemne opp i

216.