Årsmøte NOF Hemne lokallag

04.02.2014 23:30

Årsmøte avholdes onsdag 26. februar klokka 19.00 på Lund Bakeri og Conditori.

Saker som ønskes behandles på årsmøtet bes innmeldt til styret innen 19. februar.
Innspill til valgkomitéen kan rettes til Rolf Arild Andersen (rolfa56@yahoo.no)

Saksliste:
1: Årsmøteinnkalling
2: Regnskap
3: Valg
4: Året som har gått
    a) Aktiviteter og hendelser 2013
    b) Utallelser/innspill 2013
    c) Medieomtale 2013
    d) Øvrig
    e) Kåring av årets observasjon 2013
5: Årsmelding
6: Aktiviteter 2014
7: Hekkefugler i Hemne (HiH)
    a) Status pr. 2013
    b) Oppstartsmøte sesongen 2014
    c) Foreløpige bestandsestimat for Hemne
8: Eventuelt