Svartstrupe ble Årets observasjon 2020

02.10.2021 10:07

Siden år 2000 har NOF Hemne lokallag kåret årets observasjon. I år falt valget på Jan Ove Bratsets observasjoner av Svartstrupe. Denne arten har ikke tidligere blitt registrert i østre deler av Heim kommune.

Den første observasjonen ble gjort 9. april i fjor på Volden. Allerede uka etter, den 16. april ble det også observert en Svartstrupe i Likroken.

Svartstrupe . Foto: Jan Ove Bratset

Latinnavnet til Svartstrupa er Saxicola rubicola. Artsnavnet rubicola kommer av de latinske ordene rubus og -cola som betyr henholdsvis bjørnebær og beboer. Navnet betyr altså som bor/sitter i bjørnebærbusker.

Foretrukne habitataer er kystheier med røsslyng, einer og annen krattbegetasjon.

Svartstrupa er en vanlig art i mellom- og sør-Europa, Afrika og Asia. Fra 1970-tallet var arten også mer vanlig langs kysten her i Norge, man antar at det da var mellom 50-100 par på vestlandet. Det meste av 1980-tallet holdt Svartstrupene seg unna Norge, trolig på grunn av en periode med kalder vintre.Fra 1990-tallet har arten hatt en svak økning her i landet. Bestanden ble i perioden 2008-2010 anslått til å være på mellom 7-14 par i hele landet. På grunn av dette står nå svartstrupa oppført som Sterkt truet (EN) på den norske rødlista. 

Arten viser altså nå en svakt økende trend, så kanskje er ikke dette det siste vi ser av svartstrupa heromkring.

 

Svartstrupe. Foto: Jan Ove bratset