Årets observasjon 2021

17.06.2022 20:43

Hvert år kårer vi årets observasjon. Dette er en fast post på årsmøtet.
På forhånd plukkes de mest spesielle observasjonene ut etter følgende kriterier:

- Nye arter i Hemne

- Svært sjeldne arter i Hemne

- Spesielle observasjoner (inklusive vanlige arter)


På lista for 2021 var det oppført observasjoner av flere arter som betegnes sjeldne og uvanlige her omkring, som Skjeand, Lappfiskand, Snadderand, Eghretthegre, Vaktel, Gulnebblom, Rosenfink og en underart av Gransanger (som kun kan skilles fra den vanlige gransangeren på lyden). Den som imidlertid ble kåret til Årets observasjon 2021 var en Myrhauk ved Haukviksetra som gjorde flere skinnangrep mot en fuglehund i slipp. Observatører var Inger og Terje Rimol, som også fikk dokumentert fuglen på langt hold ved hjelp av mobiltelefonen.


Myrhauken som ble observert på Haukviksetra. Den grå fuglen 

med de mørke vingespissene er klare kjennetegn for denne arten   

 Foto: Inger og Terje Rimol

 

Store Norske Leksikon skriver dette om Myrhauken:
"I Norge lever myrhauken for det meste av smågnagere, men tar også småfugler. Reiret legges på bakken. Myrhauken hekker svært spredt og fåtallig på myrer fra sørnorske fjelltrakter, spesielt på Dovrefjell, og nord til Finnmark, Nord-Sverige og Finland." 


Les mer om årets observasjon, og lista over tidliger vinnere: https://www.nofhll.no/arets-observasjon/