Årsmøte 20.02 2020

20.02.2020 21:30

Sju av lagets 32 medlemmer var i kveld samlet på årsmøtet på Lund bakeri og Conditori på Kyrksæterøra.

Både innkalling og regnskap ble raskt godkjent uten anmerkninger. 

I forbindelse med valg av medlemmer i styret, var det også lagt fram forslag til vedtektsendringer. Slike endringer skal vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall, men skal også formelt godkjennes av fylkesavdelingen. Endringsforslaget var å redusere antall medlemmer i styret med ett styremedlem. Dette ble enstemmig vedtatt og styret består nå av fem medlemmer (leder, nestleder, kasserer/sekretær og to styremedlemmer). Ellers ble det gjenvalg på alle, og ingen endringer i hvem som innehar styrevervene. I valgkomitèen fikk vi inn to nye medlemmer: Atle Karlstrøm (Komitéleder) og Roger Wingan. 

 

Aktiviteter og hendelser i Lokallaget i 2019 ble øgså gjennomgått. Dette er hovedpunktene:

- Overvåkning, registrering og ringmerking av utvalgte rovfuglarter. 

- Feltundersøkelser og produksjon av en rapport om fuglelivet i aktuelle planområder i forbindelse med kommunens utredninger av ny drikkevannskilde.

- Lokallaget leverte en høringsuttalelse angående NVEs rammeplan for vindkraft på land

- Rapport skrevet: Sandsvala i Hemne -Har den ei framtid?

- Uttalelse vedrørende mulig fredning av en skogsteig i kommunen etter initiativ fra grunneier.

- Feltarbeid i forbindelse med kartleggingsprosjektet "Hekkefugler i Hemne"

I 2019 fikk vi tatt unna hele 18 registreringsturer. Totalt gjenstår nå bare 34 turer av totalt 210.

Prosjektet fortsetter også i 2020. Det gjør også overvåkningen av de utvalgte rovfuglartene. Vi vil også prøve å få til et par fuglekikkerturer i løpet av året. Disse turene vil i utgangspunktet være åpne for alle som liker å se på fugler. Medlem eller ei. Følg med på faceboksida vår.

 

Årets observasjon ble i år stemt fram for tjuende gang. De observasjonene som ble diskutert i år var:

-1 Silkehegre ved utløpet av Rovatnet 23/5. Observert av M.Martinsen

-1 Dobbeltbekkasin på Tverrfjellet 5/8. Observert av J. O. Bratset

-1 Svartstrupe på Oddan 14/7, samt Taftøya 8/8. Observert av J. O. Bratset

-24 Ringgjess ved Taftøyan 16/9. Observert av J.O.Bratset og Hans Claes

Alle disse er veldig sjeldne observasjoner i Hemne, Observasjonen av ringgås som slo seg ned på sjøen under trekket var den som stakk av med sieren i år.

Trekkende ringgås   (Foto: Jan Ove Bratset)