Årsmøte 2016

01.03.2016 21:36

29 februar ble årets årsmøte avviklet på Lund Bakeri & Condotori.

Etter å ha godkjent årets innkalling gikk vi raskt gjennom regnskapet for 2015.

Deretter sto årets valg for tur. Det var ikke kommet inn forslag til nye kandidater for de som stod på valg, men samtlige sa seg villige til å fortsette, så det ble ingen forandringer i organisasjonens sammensetning denne gangen. Les mer om sammensetningen på siden "Om oss".


2015 har vært et rolig år for NOF Hemne lokallag. Det største enkeltprosjektet er et flerårig prosjekt, "Hekkefugler i Hemne", der vi årlig gjennomfører en del turer i Hemnenaturen for til slutt å få kartlagt hvilke hekkefugler vi har i hemne, og i hvilket omfang de hekker (utbredelse). Ellers fulgte vi også i fjor spesielt godt med på hekkinger av Kongeørn og Hønsehauk i kommunen.

Dette er nok også det som vil være de viktigste prosjektene i 2016.


Vi kåret også "årets observasjon", som vi har gjort årlig siden år 2000. I år ble en egretthegre som holdt til i Likroken en periode i sommer valgt. Dette kommer det nok en egen artikkel om etter hvert. Inntil videre kan du kose deg med denne artikkelen om observasjonen.


Avslutningsvis ble vi enige om at NOF Hll skal prøve å logge seg på facebook for å bli litt mer synlige for almuen.


Kort sagt så ble det et trivelig møte med mye fugleprat med kaffe og særdeles kortreiste bakervarer.