Årsmøte 2017

16.03.2017 21:33

2. Mars ble årsmøtet 2017 avholdt på Lund Bakeri og Conditori.

Årets innkalling og regnskap ble raskt godkjent før vi gikk over til valg av nye styremedlemmer.

Stor takk går til Eivind Hellandsjø som gikk av etter 20 år som kasserer/sekretær. Det skulle vise seg vanskelig å fylle alle styrevervene denne kvelden, så det ble enighet om å fullføre dette punktet på et konstituert styremøte senere. Dette er nå avseggjort og etter noe rokeringer innad i styret er alle posisjoner besatt. Den nye styresammensetningen finner du her.

Også 2016 har vært et rolig år for NOF Hemne lokallag. Det største enkeltprosjektet er et flerårig prosjekt, "Hekkefugler i Hemne", der vi årlig gjennomfører en del turer i Hemnenaturen for til slutt å få kartlagt hvilke hekkefugler vi har i Hemne, og i hvilket omfang de hekker (utbredelse). Ellers fulgte vi også i fjor spesielt godt med på hekkinger av Kongeørn og Hønsehauk i kommunen.

Dette er nok også det som vil være de viktigste prosjektene i 2017.

Vi kåret også årets fugl 2016. Vinneren ble Hvitvingesvartterna som oppholdt seg i Likroken først i juni. Les mer om den her.

I forbindelse med at Nof Hemne lokallag fyller 20 år i år kan det godt hende at vi kommer til å markere det på noe vis.........

Raskt oppsummert ble det en trivelig kveld med mye fugleprat og lokal bakst.