Årsmøte 22/2-2018

23.02.2018 16:41

Årsmøtet ble også i år avholdt på Lund Bakeri & Conditori der en gjeng glade og fugleintersserte folk, med ferske bakervarer og en og annen avsporing, gikk gjennom årets saksliste.

 

Innkalling og regnskap ble godkjent uten anmerkninger. Både styret og valgkomitèen fortsetter som før, uten utskiftniger. Den eneste forandringen er at valgkomitèen skiftet leder til Øyvind B-Tangvik. Styrets medlemmer finner du en oversikt over til venstre på Nofhll.no, under på "Om oss."

Det ble gått gjennom fjorårets aktiviteter i klubben før vi snakket om aktiviteter for inneværende år.

I 2018 skal vi forsatt drive med mye feltarbeid, blandt annet med ringmerking og overvåkning av utvalgte rovfuglarter. 

Vi har også et storprosjekt på gang: "Hekkefugler i Hemne". Et flerårig prosjekt der målet er å registrere og kartlegge hekkefugler i hele kommunen. 

Den første mars arrangeres det en friluftskveld på Hotell Koselig. Du skal ikke se bort fra at du finner NOFhll representert der.

 

Et av møtets høydepunkter var da vi skulle velge årets observasjon.

De mest aktuelle alternativene som ble hentet fram i år var Tundragås, Skogdue, Turteldue, Brunhodespurv, som alle er nye arter for Hemne, samt Egretthegre som ble valgt til årets observasjon i 2015, men som likefullt er en sjelden gjest.

Årets observasjon    © Jan Ove Bratset

Etter å ha snakket litt om disse ulike artene, diskuterte vi oss fram til at Brunhodespurven skilte seg ut som fjorårets beste observasjon. Dette er en ganske anonym fugl som, i oktober noen dager, holdt til sammen med en flokk gulspurv på en foringsplass i Taftøya. Den ble først funnet av A. G. Nesje Glørstad som gjorde det rette da hun undersøktre nærmere en fugl som skilte seg litt fra de andre på foringa. Etter hvert gikk ryktene og observasjonen tiltrakk seg fuglekikker fra både nært og fjernt. Dette er en veldig sjelden gjest i Norge. Bare 16 funn er registrert her til lands siden 1937. Individet fra Taftøyan ble også fanget og ringmerket.

denne linken kan du se flere bilder fra Brunhodespurven på Taftøyan.