Årsmøte

23.02.2024 19:09

Vi ønsker vi velkommen til årsmøte i BirdLife Hemne lokallag.

Tid: Onsdag 6. mars 2024 kl 19.00
Sted: Frivilligsentralen i Øragata 16, midt i Kyrksæterøra sentrum

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Regnskap
3. Valg
4. Året 2022
5. Årsmelding
6. Aktiviteter 2022
7.Saker som ønskes behandlet på årsmøte. (Disse må være styret i hende innen 1.3.2024)

Møtet er åpent for alle. Bli med og skap en hyggelig fuglekveld.

Årsmøtedokumentene kan ses på vår facebookside

Vi minner samtidig om at BirdLifes fylkesårsmøte i år arrangeres på Kyrksæterøra. Mer info om dette kommer etter hvert.

 

Styret BirdLife Norge Hemne lokallag