Årsmøtet 2019

01.03.2019 20:32

På årets siste februardag var fugleinteresserte i Hemne samlet på Lund Bakeri & Conditori for å avholde årsmøte. 

Etter å ha godkjent årsmøteinnkallinga gikk vi over på regnskapet. Lite aktivitet i året som var resulteret ei et lite overskudd. Mye på grunn av Norsk Tipppings grasrotandel som genererer noen kroner til klubben. Regnskapet ble også godkjent.

Valg av styremedlemmer var veldig fort gjort siden alle som stod på valg forsatte en runde til.

 

Av aktiviteter og hendelser i 2018 var:

- Leder Knut Totland holdt et bildeforedrag om lagets aktiviteter og det lokale fuglelivet under en friluftskveld på Hotell Koselig.

- Overvåkning, registrering og ringmerking av utvalgte rovfuglarter.

- Feltarbeid i forbindelse med kartleggingsprosjektet "Hekkefugler i Hemne"

I 2018 fikk vi tatt unna 11 registreringsturer. Totalt er 158 turer ferdiggått, mens 52 turer gjenstår.

Prosjektet fortsetter også i 2019. Det gjør også overvåkningen av de utvalgte rovfuglartene. Vi vil også prøve å få til et par fuglekikkerturer i løpet av året. Disse turene vil i utgangspunktet være åpne for alle som liker å se på fugler. Medlem eller ei.

 

Årets observasjon 2018:

Til kåringa var de ni mest uvanlige observasjonene i Hemne plukka ut på forhånd. Valget falt til slutt på en silkehegre ved Taftøyan 20. september, observert av Jan Ove Bratset. Fuglen ble sett i kikkert fra Taftøyan mens den fløy nedover langs Trondheimsleia. Det ble ikke tid til å ta bilder, men den ble raskt gjennfunnet og dokumentert ved Smågevatnet på Hitra. Silkehegre er betegnet som ekstremt sjelden, og har aldri før blitt observert i Hemne kommune.

 

Silkehegren fotografert ved Smågevatnet av Einar Brendboe på Hitra

 

Se lista over Årets observasjoner her.