Årsmøtet: Lokallaget har fått nytt navn

07.03.2024 20:41

6. mars ble årsmøtet i lokallaget gjennomført. Stort sett var det de vanlige sakene, men det ble også gjort en vedtektsendring for å oppdatere foreningens navn ifølge retningslinjene til moderorganisasjonen.

For et par år siden endret Norsk Ornitologisk Forening navn til BirdLife Norge. Navneendringen skulle også innbefatte alle fylkesavdelinger og lokallag. Dette har ikke tidligere blitt oppdatert i lokallagets vedtekter. Ettersom Hemne kommune ble en del av Heim kommune har det blitt naturlig å inkludere hele den nye kommunen. Lokallaget har i tillegg i alle år også vært aktive i Aure, uten at det har blitt så mye fokus på det utad. Før årsmøtet ble det lansert et forslag om navneendring, som også kunne inkludere Aure kommune. Saken ble diskutert på årsmøtet og det ble stemt mellom to ulike navneforslag. Med seks mot en stemmer ble det vedtatt at lokallagets fulle navn skal være: 
BirdLife Norge Heim-Aure lokallag

Med dette synliggjør vi ikke bare at vi er aktive i begge kommunene, men også at vi nå ønsker å inkludere fugleinteresserte i et større geografisk område i foreningen.

Her kan du laste ned hele årsmøtereferatet:
2023 Referat årsmøte BLHA 06 03 2024.pdf (160158)