Egretthegre i Hemne

22.05.2015 23:09

En egretthegre har slått seg ned på Gåsøran ved Likroken. Den ble oppdaget tirsdag 19. mai av Jan Ove Bratset og har siden holdt seg i området. Egretthegren er en ny art for Hemne og en sjelden art i trøndelag, men de siste åra har det vært noen få observasjoner av enkeltindivider i fylket.


Alle foto: Jan Ove Bratset


Egretthegren er en vanlig art overalt i tempererte og tropiske områder. I sør-europa lever den imidlertid i mer begrensede områder, men den ekspanderer nordover, og kolonier finnes så langt nord som i Nederland.

Størrelsesmessig er denne hvite hegren bare en anelse mindre enn vår hjemlige gråhegre, så den bør være ganske grei og oppdage i et ellers frodig landskap.


De neste to bildene er skjermdumper fra artsobservasjoner.no


Trolig kommer denne hegren til å trekke videre, så hvis du ønsker å se den med egne øyne bør du være raskt ute. Husk bare og hold avstand, det er tross alt hekkesesong nå. Også for de andre artene på Gåsøran