Fuglekartlegging i Heim 2023

02.09.2023 21:53

Som en del av arbeidet med arealdelen i ny kommuneplan for Heim kommune ble det foreslått å regulere fem fjellområder til vindkraftproduksjon. I tilknytning til disse fem områdene gjennomførte BirdLife Hemne lokallag i 2023 en enkel fuglekartlegging ved bruk av lyttebokser. 

 

Hovedfokus i kartlegginga var rettet mot den sterkt truede hubroen, men alle andre arter som opptrådte med lydytringer i området ble også registrert og identifisert. Fem lydopptakere stod utplassert senvinter og tidlig vår 2023, før opptakene ble analysert ved hjelp fra spesialutviklet programvare. Det ble ikke registrert hubro på noen av opptakene, men 30 andre fuglearter, samt rødrev ble identifisert på grunnlag av lydopptakene. 

Se hele rapporten her.