Høringsuttalelse til NVEs nasjonal ramme for vindkraft på land

18.08.2019 22:56

NOF Hemne lokallag har skrevet en høringsuttalelse til nasjonal ramme for vindkraft på land som NVE nå har under høring. Denne er nå oversendt NVE, og vi forventer å bli hørt!

NOFHLL krever, og forventer, at hele det foreslåtte området (Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre) tas ut av rammeplana for vindkraft på land når den endelige versjonen utarbeides.  NOFHLL er skeptiske til den stadig økende belastningen og fragmenteringen av villmarksområder som de mange vindkraftverkene medfører. På grunn av stadig nedbygging av villmarksarealer i regionen er det nå viktigere enn noen gang å ta vare på de siste urørte områdene.  Å bygge vindkraftverk midt i de viktigste trekkrutene for fugl vil bli katastrofalt for bestanden til mange arter. Ikke bare regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. 

Les hele høringsuttalelsen her.