Ny rapport fra lokallaget

26.08.2023 23:49

Rapporten Sandsvala i Heim -Tiltaksrette kartlegging og utførte tiltak oppsummerer årets sandsvaleprosjekter. Det har blitt gjennomført en totalkartlegging av sandsvale i Heim denne sesongen. I tillegg har det blitt utført flere habitatforbedrende tiltak rundtomkring i form av sandfasadejudtering med både spade og gravemaskin. Vi har også prøvd å spille lokkelyd for å trekke svalenes oppmerksomhet mot ledige lokaliteter -noe veldig få har prøvd før.

Det er imidlertid lite givende å melde at bestanden i det samme området som ble kartlagt for bare fire år siden (daværende Hemne og Vennastranda/Skårild, nå er halvert.
Mer utdypende info om årets sandsvaleaktiviteter i Heim kan du lese mer om i rapporten