Sandsvala i Hemne -Har den ei framtid?

30.10.2019 23:08

Da er en fersk rapport om statusen for sandsvalene i Hemne sluppet:

Sandsvala i Hemne -Har den ei framtid?

Rapporten omhandler dagens tilstand for sandsvala og dens hekkesteder i Hemne. Sandsvalekolonier er kartlagt og det er forsøkt å se inn i glasskula:

Hvordan vil det gå hvis vi ikke hjelper denne rødlistearten? Hva kan vi gjøre for å hjelpe arten med tilgang på hekkeplasser? Og hvor er det best å gjøre tiltak?

Les rapporten her: