Årets observasjon 2015

10.03.2016 21:19

NOF Hemne lokallag kårer ved hvert årsmøte "Årets observasjon" for året som har gått. I 2015 ble

det registrert hele seks nye arter for kommunen. Blant disse var en egretthegre i Likroken, som ble

valgt til Årets observasjon 2015 av et enstemmig årsmøte.


Foto: Jan Ove Bratset


Fuglen ble først sett av Jan Ove Bratset den 19. mai, og ble deretter sett i området fram til 12. juni.

Egretthegren er større enn vanlig gråhegre, og er helt hvit. Den er derfor lett å oppdage når den først

dukker opp hos oss. Hekkeområdene ligger hovedsaklig i sørøstlige Europa, Russland og

Kasakstan. Her i Norge kan den dukke opp i trekktiden. Inntil 2015 var det imidlertid kun elleve

godkjente observasjoner av arten i hele Sør-Trøndelag. Funnet ble dokumentert med foto.

Blant de øvrige artene som ble registrert i Hemne for første gang, var mellom annet havsvale og

gulbrynsanger. Det totale antallet arter observert i Hemne ligger nå på 222.


Foto: Jan Ove Bratset


Les mer om denne Egretthegren her.