Årsmøte 2020

29.09.2021 09:05

Noe forsinket pga koronarestriksjoner kunne NOF Hemne lokallag endelig avholde Årsmøte for 2020. Dette skjedde i lokalene til Lund bakeri og conditori 28/9-21.

Det har ikke vært veldig mye aktivitet i denne perioden, noe som medførte ei ganske kort saksliste. Innkalling og regnskap ble raskt godkjent uten kommentarer før det ble gjennomført valg av nye styremedlemmer.

Etter flere år som leder valgte Knut Totland å sende lederklubba over til nestemann. Vi takker Knut for veldig godt utført arbeid som leder i hele 13 år, og ønsker samtidig etterfølger Roger Wingan lykke til i sin nye rolle som leder i foreninga. Den nye styresammensetninga finner du her.

Vi tok også en gjennomgang av NOFhll-året 2020. Vi leverte noen uttalelser til ulike saker, men har hatt mest fokus på kartlegging og registrering av fugl. Vi fikk bl.a. gjennomført ni registreringsturer for kartleggingsprosjektet Hekkefugler i Hemne, samt gjennomført registreringer av flere rovfuglarter som vi lokalt har fulgt med i mange år.

Selfvølgelg valgte vi også ut årets observasjon, den 21. i rekken. Blant flere opplistede alternativer endte valget på Jan Ove Bratsets Svartstrupe. En art som ikke tidligere er registrert i "vårt nedslagsfelt". Dette kommer det mer om etter hvert.

Svartstrupe  Foto: Jan Ove Bratset