Habitatforbedrende tiltak for sandsdvaler

11.10.2022 17:26

BirdLife Hemne Lokallag gjennomførte i vår habitatforbedrende tiltak ved to sandsvlelokaliteter øst i Heim kommune.Det blet brukt gravemaskin for å utbedre to sandskjæringer som de senere år har blitt mindre egnet for sandsvaler som følge av naturlig utrasinger og lavt masseuttak. 

Fasadejustering ved hjelp av gravemaskin.

Ved Svineryggen like utenfor Kyrksæterøra var det tidligere en stor sandsvalekoloni, men utrasinger over tid har medført dårlige hekeforhold. På Åneset ved Hollasætra har det også tidligere vært en stor sandsvalekoloni, men som nå er borte. I et forsøk på henholdsvis å opprettholde og reetablere sandsvalene på disse to lokalitetene gjorde BirdLife Hemne tiltak på disse to stedene. 

Gravemaskin ble leid inn, og sandfasader justert så de ble bortimot loddrette, og dermed mer egnet som hekkeplass for sandsvaler, og samtidig  mer predatorsikker.

Detaljer fra dette prosjektet kan leses i sluttrapporten Overvåkning og fasadejustering av hekkelokaliteter for sandsvale i Heim kommune 2022.