Høringsuttalelse til Kommuneplanens arealdel

11.12.2022 17:38

BirdLife Hemne lokallag har laget en høringsuttalelse til Kommuneplanenes arealdel som ligger ute på høring fram til 5. januar 2023.

Usikkerhet angående kommunestyrets holdning til regulering av flere fjellområder i Heim kommune til vindkraftindustri gjorde det nødvendig å utarbeide denne høringsuttalelsen.

 

.