Sandsvale

Sandsvala er vår minste svale, bare ca. 12 cm lang, med lys gråbrun overside og noe hvitt på undersiden. I april-mai kommer sandsvalene tilbake til Norge etter å ha tilbrakt vinteren i Sahelregionen sør for Sahara. Hit kommer de på jakt etter et sted å hekke og fostre opp unger.

Hos sandsvala er begge kjønnene like.   © Jørulf Vullum

 

Hekkeplassen til sandsvala er alltid i en tilnærmet loddrett sandskjæring. Her graver sandsvalene en vannrett reirgang på 0,5-1,5 meter før den drar inn noen strå som den legger sine små, hvite egg på.   © Jørulf Vullum   

 

Opprinnelig fantes loddrette sanskjæringer hovedsakelig langs elver og vassdrag der rennende vann eroderte elvebreddene. I moderne tider har vi mennesker i stor grad fylt igjen slike lokaliteter for å hindre at elvekanter skal rase ut. Dermed har tilgangen til artens naturlige hekkeplasser blitt kraftig redusert. Den viktigste lokalitetstypen i nyere tid har vært sand- og grustak, men høyere kvalitetskrav til slike masser medfører at det nå tas ut mindre naturlige sandmasser enn tidligere. Dermed er også tilgangen til slike hekkeplasser blitt dårligere.

Sandsvala hekker gjerne i aktive grustak   © Jørulf Vullum

 

Sandsvala er klassifisert som sårbar på rødlista på grunn av langvarig tilbakegang.Redusert tilgang til hekkeplasser antas å være en av hovedårsakene til dette. Samtidig er dette også noe vi faktisk kan gjøre noe med. 

Lokale tiltak for sandsvalene

 

I Hemne, etter hvert også i Heim, har mye blitt gjort for å ta vare på sandsvala og dens hekkeplasser. Det meste av dette er dokumentert og publisert i ulike rapporter.

 

Mer om svaler kan du finne på www.svalenevaare.com
eller på facebook: