Orrfugl

Orrfuglen er en halvmerterlang fugl som trives godt i skogsområder ispedt en del myr og myrdrag. Slikt landskap finnes det mye av i midt-Norge, og bestanden regnes som stabil selv om den noen steder har blitt noe sjeldnere enn før. 
 
 
Spillende orrhane.     © Jan Ove Bratset

Orrhane = hannfugl. Metallisk blåsvart fugl med hvitt på stjerten. Litt større enn Orrhøna.
Orrhøne = hunnfugl. Brungrå spraglet fjærdrakt over hele kroppen, og med kløftet stjert.

Orrhøne     © Jan Ove Bratset
 
Hver vår samles orrhaner og orrhøner til parringsleik. Det skjer gjerne på ei myr eller enn glissent bevokst ås. I dag er det ikke lenger vanlig med 30-40 orrhaner på ett sted, 5-10 haner er mer normalt. På leiken kjemper hanene om sin egen lille  flekk på spillplassen. Den forsvares aktivt, og markeres med en høylytt buldring som kan høres flere kilometer unna. Innimellom kan man høre en tydelig "tsjooing" fra de opphissede hannene.
På filmen nedenfor kan man høre hanenes buldring og sjoing, samt hønenes mer lavmelte "kakling" 

 

Orrelieik.    En film av Øyivind Duus
 
Allerede i mars begynner de første orrhannene å oppsøke leiken, og de holder gjerne på til godt uti mai. Den mest aktive perioden er når orrhønene dukker opp og melder sin interesse, fra midten av april til midten av mai. Dette er den klart mest sårbare perioden, og fuglene bør da helst ikke bli forstyrret.
 
Spillende Orrhane    © Jørulf Vullum
 
 
Etter parringa "forsvinner" orrhønene. De stikker seg unna til et bortgjemt sted og begynner å ruge på sine 8-10 kremgule egg. Etter ca. 25-27 dager klekker eggene, og kyllingene forlater reiret nesten med en gang. Allerede etter to uker begynner kyllingene å fly, og kan da lettere unngå farer som rev og mår..
 
Hvis en fare som folk eller rev nærmer seg fuglene, stoler de veldig på kamuflasjen, og kan trykke, altså gjemme seg nede i vegetasjonen, til faren er over. Eller til det farlige har kommet helt inntil fuglen og den MÅ fly unna. Derfor kan vi iblant oppleve å skvette skikkelig til når en orrfugl letter fra lyngen rett foran oss.
Om vinteren legger Orrfuglene seg gjerne i dokk når de skal overnatte -de graver seg ned, eller lar seg snø ned. Også da kan man risikere å skvette til når flere fugler plutselig basker seg opp fra den tilsynelatende urørte snøen rett framfor skituppene.
 
Sportegn av orrfugl i snø; Vinterdokk og sporløype   © Jørulf vullum 

Infotavle på Gøttuva 

Med økonomisk støtte fra Heim kommune samarbeidet BirdLife Hemne lokallag og turgruppa i KIL friidrett i 2022 for å få på plass to informasjonstavler langs stien over Grøttuva. 

Den mest brukte stien over Grøttuva krysser rett gjennom et spillområde for Orrfugl. Som et resultat av at Grøttuva de siste åra har blitt et veldig populært turmål, ferdes det nå folk her til alle døgnets tider. Tiltaket ble gjort for å informere om at dette til tider er et sårbart funksjonsområde for orrfugl, og for å oppfordre folk til å velge en mer skjermet trasé i disse periodene. En alternativ sti som omgår spillplassen ble også etablert og merket i denne sammenhengen.