Artikkelarkiv

Årsmøtet: Lokallaget har fått nytt navn

07.03.2024 20:41
6. mars ble årsmøtet i lokallaget gjennomført. Stort sett var det de vanlige sakene, men det ble også gjort en vedtektsendring for å oppdatere foreningens navn ifølge retningslinjene til moderorganisasjonen. For et par år siden endret Norsk Ornitologisk Forening navn til BirdLife Norge....

Årsmøte

23.02.2024 19:09
Vi ønsker vi velkommen til årsmøte i BirdLife Hemne lokallag. Tid: Onsdag 6. mars 2024 kl 19.00 Sted: Frivilligsentralen i Øragata 16, midt i Kyrksæterøra sentrum Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Regnskap 3. Valg 4. Året 2022 5. Årsmelding 6. Aktiviteter 2022 7.Saker som ønskes behandlet...

Fuglekartlegging i Heim 2023

02.09.2023 21:53
Som en del av arbeidet med arealdelen i ny kommuneplan for Heim kommune ble det foreslått å regulere fem fjellområder til vindkraftproduksjon. I tilknytning til disse fem områdene gjennomførte BirdLife Hemne lokallag i 2023 en enkel fuglekartlegging ved bruk av...

Ny rapport fra lokallaget

26.08.2023 23:49
Rapporten Sandsvala i Heim -Tiltaksrette kartlegging og utførte tiltak oppsummerer årets sandsvaleprosjekter. Det har blitt gjennomført en totalkartlegging av sandsvale i Heim denne sesongen. I tillegg har det blitt utført flere habitatforbedrende tiltak rundtomkring i form av...

Åpent møte 20. juni 2023

11.06.2023 15:39
BirdLife Hemne lokallag inviterer til åpent møte 20/6-2023. Møtet foregår på Hotell Koselig, Kyrksæterøra fra kl. 19.00 Innledningsvis ønsker vi å presentere klubben og litt om dens aktiviteter, før Steinar Væge kommer og viser fram, og sankker litt om sine mange flotte natur- og fuglebilder. Det...

Hærfugl ble årets observasjon 2022

18.03.2023 07:11
På årsmøtet 14. mars ble det aom vanlig foretatt en kåring av Årets observasjon. Blant kandidater som gulbrynsanger, snadderand og musvåk endte valget på en publikumsvennlig hærfugl som ble observert ved Haugøyan på Kyrksæterøra.  Hærfuglen er omtrent jevnstor med en trost. Foto: Jan Ove...

Høringsuttalelse til Kommuneplanens arealdel

11.12.2022 17:38
BirdLife Hemne lokallag har laget en høringsuttalelse til Kommuneplanenes arealdel som ligger ute på høring fram til 5. januar 2023. Usikkerhet angående kommunestyrets holdning til regulering av flere fjellområder i Heim kommune til vindkraftindustri gjorde det nødvendig å utarbeide denne...

Informasjonstiltak ved orreleik

10.12.2022 17:18
BirdLife Hemne lokallag har sammen med Kyrksæterøra IL friidrett, turgruppa sørget for å lage informasjonsplakater i forbindelse med en mye brukt tursti som passerer rett gjennom en orreleik. Stien over Grøttuva er en av de mest brukte ferdselsårene for tufolk ved Kyrksæterøra.Til alle tider,...

Habitatforbedrende tiltak for sandsdvaler

11.10.2022 17:26
BirdLife Hemne Lokallag gjennomførte i vår habitatforbedrende tiltak ved to sandsvlelokaliteter øst i Heim kommune.Det blet brukt gravemaskin for å utbedre to sandskjæringer som de senere år har blitt mindre egnet for sandsvaler som følge av naturlig utrasinger og lavt...

Årets observasjon 2021

17.06.2022 20:43
Hvert år kårer vi årets observasjon. Dette er en fast post på årsmøtet. På forhånd plukkes de mest spesielle observasjonene ut etter følgende kriterier: - Nye arter i Hemne - Svært sjeldne arter i Hemne - Spesielle observasjoner (inklusive vanlige arter) På lista for 2021 var det oppført...
Elementer: 1 - 10 av 40
1 | 2 | 3 | 4 >>